Bảo hành sửa chữa

Dịch vụ sơn đồ cũ, đồ mới bằng sơn dầu GORI

Ván sàn, cửa, cầu thang và đồ gỗ nội ngoại..

Dịch vụ sửa chữa ván sàn tự nhiên cũ

Tháo dỡ chạy lại, lắp đặt hoặc trà sơn xử lý tại công trình, sửa chữa..