Sơn dầu GORI

Quy trình và định mức thi công dầu GORI

Quy trình và định mức thi công dầu GORI

GORI 22 TDS (VN)

Gori 22 là loại sản phẩm có chất bảo quản không màu, hệ dung môi có tác dụng..

GORI 44 TDS (VN)

Gori 44 là hệ dung môi, kháng nước và thời tiết, bảo vệ gỗ có kết cấu..

GORI 88 TDS (VN)

Gori 88 là lại sản phẩm có độ bóng cao. Lớp hoàn thiện Satin. Sản phẩm dựa..