Sàn gỗ Lim

Sàn gỗ Lim

Sàn gỗ Lim

Kích thước: 1.5 x 9 x 75 (cm)
Xuất xứ: Nam Phi
Đơn giá: Liên hệ

Sàn gỗ Lim

Sàn gỗ Lim

Kích thước: 1.5 x 12 x 90 (cm)
Xuất xứ: Nam Phi
Đơn giá: Liên hệ

Sàn gỗ Lim Nam Phi

Sàn gỗ Lim Nam Phi

Kích thước: 1.8x12x90 (cm)
Xuất xứ: Châu Phi
Đơn giá: Liên hệ

Sàn gỗ Lim Nam Phi

Sàn gỗ Lim Nam Phi

Kích thước: 1.8x12x120 (cm)
Xuất xứ: Châu Phi
Đơn giá: Liên hệ