Sàn gỗ tếch (Teak)

Sàn gỗ Teak

Sàn gỗ Teak

Kích thước: 1.5 x 9 x 45 (cm)
Xuất xứ: Lào
Đơn giá: Liên hệ

Sàn gỗ Teak

Sàn gỗ Teak

Kích thước: 1.8 x 9 x 75 (cm)
Xuất xứ: Lào
Đơn giá: Liên hệ